Κοινωνικα Δικτυα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ( ΙSO9001:2008)

Το πρότυπο ISO 9001 συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη και μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε οργάνωση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη φύση ή την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Είτε επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις ελάχιστες απαιτήσεις της πιστοποίησης, είτε θέλετε ουσιαστικές λύσεις οργάνωσης, σας υποστηρίζουμε με βάση την πολύτιμη πείρα μας στην προετοιμασία και στο σχεδιασμό του Συστήματος Ποιότητας.

ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΙSO22000:2005, ΒRC Food Safety, FSSC22000)

Το πρότυπο ISO 22000 αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου διαδικασιών που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την πρόληψη της μικροβιακής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης των τροφίμων κατά την παραγωγή και ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το ΙSO2200 επιτρέπει σε παραγωγούς, μεταποιητές, διανομείς και άλλες επιχειρήσεις τροφίμων να  χρησιμοποιούν τεχνικούς πόρους αποτελεσματικά και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο να  διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Το πρότυπο BRC απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις τροφίμων επιθυμούν να εξάγουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς πολλά έργα BRC, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε με σαφήνεια και απλότητα στην εφαρμογή των επιπλέον απαιτήσεων του BRC

Είτε επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις ελάχιστες απαιτήσεις της πιστοποίησης, είτε θέλετε ουσιαστικές λύσεις οργάνωσης, σας υποστηρίζουμε με βάση την πολύτιμη πείρα μας στην προετοιμασία και στο σχεδιασμό των πιο πάνω Συστημάτων Ποιότητας

Επίσης παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες μας για τα πιο κάτω θέματα

Ανάπτυξη και εφαρμογή μελετών HACCP

Έκδοση αδειών από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κτλ

Οδηγίες για την ορθή επισήμανση των τροφίμων βάση του νέου Κανονισμού ΕΚ 1669/2011